Pesymista widzi trudności w każdej okazji, optymista - okazje w każdej trudności

Winston Churchill

We Work Efficiently

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec rhoncus risus. In ultrices lacinia ipsum, posuere faucibus velit bibendum ac.

SZKOLENIA

Od 11 lat pracuję w charakterze trenera i dydaktyka uczelni wyższej. Prowadzone szkolenia obejmują dziedziny w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego, zarządzania oraz kreowania wizerunku.

DORADZTWO

Zakres doradztwa dotyczy takich obszarów jak: polityka personalna oraz doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe).

BADANIA

Badania służą poszerzeniu wiedzy o organizacji, jej pracownikach, kulturze organizacyjnej, efektywności prowadzonych szkoleń etc.

ARTYKUŁY

Pisanie tekstów to wynik 11-letniego doświadczenia w tym zakresie (w tym 7-letniego w charakterze zastępcy redaktora wydawnictwa naukowego uczelni).

Aktualności

Publikowane artykuły skierowane są do wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą branżą zarządzania zasobami ludzkimi, rynkiem pracy oraz własnym rozwojem, zarówno zawodowym, jak i osobistym.